05.12.05. Uzaicinājums dalībai atklātā konkursā kredītiestādes pakalpojumam- aizdevuma saņemšanai nekustamā īpašuma iegādei
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA “Daugavpils lidosta” 2005/01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils lidosta”, juridiskā adrese: Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā, 1 – 201.kab., LV-5400
Aizdevuma summa: 1 528 165 EUR (viens miljons pieci simti divdesmit astoņi tūkstoši simts sešdesmit pieci eiro) apmērā.
Aizdevuma saņemšanas mērķis- nekustamā īpašuma iegāde Daugavpils lidostas darbības atjaunošanai.
Konkursa nolikuma saņemšanas kārtība:
Konkursa nolikumu var saņemt katru darba dienu laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, 2.stāvā, 201.kabinetā.
Maksa par nolikuma saņemšanu sastāda Ls 100 (simts lati), un tiek pārskaitīta pirms konkursa nolikuma saņemšanas SIA “Daugavpils lidosta” norēķinu kontā: LV37PARX000821957 0001, A/S Parekss banka, Daugavpils filiāle.
Uzziņas pa tālruni : 371 54 04336
Pietekšanās termiņš: līdz 2006.gada 09.janvārim, plkst.10.00

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha